برگزاري جشن ميلاد امام زمان ويژه كودكان و نوجوانان در كانون پرورش فكري تفت


به مناسبت ميلاد منجي عالم بشريت جشن ميلاد در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزلر شد.

به گزارش رواط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان تفت،اين مراسم جشن اين مراسم با قرائت قرآن كريم توسط  يكي از اعضاي مركز آغاز شد و با پخش سرود جمهوري و سرود ملي كانون اعضا به صورت گروهي همخواني كردند و در ادامه نمايشنامه خواني،سرود انتظارو قصه گويي توسط اعضاي مركز اجرا شدو در پايان مراسم اعضا در ايستگاه نقاشي با موضوع جشن انتظار شركت نمودند.

آدرس کوتاه :