برگزاري جلسه شوراي آموزشي مركز آموزش فني و حرفه اي امام خميني (ره) شهرستان تفت


جلسه شوراي آموزشي مركز آموزش فني و حرفه اي امام خميني (ره) شهرستان تفت در برگزار گرديد.

 به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) تفت جلسه شوراي آموزشي مركز با حضور كليه پرسنل مركز در سالن كنفرانس برگزار گرديد.رئيس مركز بياناتي را در اين خصوص مطرح و ماحصل مطالب مطرح شده در جلسه روساي مراكز استان برگزار شده در مركز اردكان را بيان داشت . سپس هر كدام از واحدهاي اداري گزارش عملكرد سه ماهه نخست سال 91 خود را در قالب پاورپوينت ارائه نمودند در پايان جلسه به مسئول روابط عمومي مركزبه دليل كسب موفقيت در جشنواره روابط عمومي ادارات شهرستان لوح تقدير اهدا گرديد.
 
آدرس کوتاه :