برگزاري دوره آموزشي روابط عمومي ها در شهرستان تفت


دوره آموزشي اصول و مباني اطلاع رساني ويژه روابط عمومي هاي شهرستان تفت آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري تفت، مشاور فرماندار و رئيس روابط عمومي فرمانداري از برگزاري دوره آموزشي "اصول و مباني اطلاع رساني" ويژه مسئولان و رابطان روابط عمومي ادارات اين شهرستان خبر داد.
"علي احمديان" در ابتداي برگزاري اين دوره به ضرورت فراگيري آموزش هاي مورد نياز روابط عمومي ها اشاره و گفت: دانش افزايي و تقويت بنيه علمي و آموزشي روابط عمومي ها در دستور كار شوراي  هماهنگي روابط عمومي هاي اين شهرستان است .
دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي شهرستان تفت افزود: كميته آموزش و پژوهش شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي شهرستان با همكاري دفتر آموزش و پژوهش استانداري يزد و ادارات شهرستان اين دوره را برگزار مي كند .
وي ادامه داد: هم چنين مقرر است  با مسووليت كميته آموزش شوراي  هماهنگي روابط عمومي هاي شهرستان، يك دوره آموزش خبرنويسي براي مديران و كارشناسان روابط عمومي هاي شهرستان برگزار گردد.
اين دوره آموزشي به مدت 20 ساعت تعريف شده و پس از آن به شركت كنندگان گواهينامه پايان دوره  داده خواهد شد.
آدرس کوتاه :