برگزاري دوره آموزشي قوانين مالي و معاملاتي دهياري‌ها و قانون محاسبات در بخش نیر


دوره آموزشي قوانين مالي و معاملاتي دهياري‌ها و قانون محاسبات براي دهياران و كارشناسان امور مالي بخش نیر در محل سالن اجتماعات شهید دهقان اين بخشداري برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر، دوره آموزشي قوانين مالي و معاملاتي دهياري‌ها و قانون محاسبات براي دهياران و كارشناسان امور مالي بخش نیر در محل سالن اجتماعات شهید دهقان اين بخشداري برگزار شد.آدرس کوتاه :