برگزاري دوره آموزشي کوتاه مدت آشنایی با مواد مخدر، مبارزه با آن و عوارض آن در بخش نیر


دوره آموزشي کوتاه مدت آشنایی با مواد مخدر مبارزه با آن و عوارض آن باحضور رئیس مواد مخدر شهرستان، بخشدارنیر، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای بخش در سالن اجتماعات بخشداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر دوره آموزشي کوتاه مدت آشنایی با مواد مخدر مبارزه با آن  و عوارض آن باحضور رئیس مواد مخدر شهرستان، بخشدارنیر، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای بخش در سالن اجتماعات بخشداری برگزار شد.

 آدرس کوتاه :