برگزاري ساماندهي مجامع شركت تعاوني كشاورزي دامداران گاريزات


جلسه مجمع عمومي عادي شركت تعاوني كشاورزي دامداران محور توسعه گاريزات در مسجد امير آباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول شركت تعاوني كشاورزي دامداران محور توسعه گاريزات با حضور رييس اداره تعاون روستايي و رييس اداره حسابرسي سازمان تعاون روستايي استان يزد و كارشناس حقوقي سازمان با دستور جلسه انتخابات هيئت مديره و بازرس شركت تعاوني مذكور با حضور اكثريت اعضاء برگزار شد.

و در پايان راي گيري آقايان مسعود كلانتري ، عباس زارع رحيم آبادي ، علي زعيم ، محمد زارع رحيم آبادي ، محمد رضا فخرآبادي به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره شركت و آقايان مهدي منصوري و رضا منصوري به عنوان بازرسان شركت انتخاب گرديدند.

 

آدرس کوتاه :