برگزاري سيزدهمين دوره المپياد ملي مهارت در مركز تفت


برگزاري سيزدهمين دوره المپياد ملي مهارت در رشته آشپزي و شيريني سازي براي نخستين بار در شهرستان تفت آغاز شد .

 به گزارش روابط عمومي مركز فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) شهرستان تفت،برگزاري سيزدهمين دوره المپياد ملي مهارت در رشته آشپزي و شيريني سازي براي نخستين بار در شهرستان تفت آغاز شد .
رئيس مركز فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) شهرستان تفت از شركت كارآموز در سيزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت در مرحله استاني خبر داد . 
"علي شباني" در اين باره گفت : 16 نفر از برگزيدگان اين مركز كه از مرحله شهرستاني انتخاب شده اند به مسابقات استاني راه پيدا كردند كه رقابت خود را با ديگر شركت كنندگان استان يزد در صبح پنجشبه 29,04,91 آغاز كردند .
وي افزود : لازم به ذكر است سيزدهمين دوره المپياد ملي مهارت در رشته آشپزي و شيريني سازي براي نخستين بار در مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) شهرستان تفت برگزار ميگردد .  
آدرس کوتاه :