برگزاري كارگاه آموزشي ويژه پرسنل حراست


كارگاه آموزشي مشترك ويژه پرسنل حراست و حفاظت فيزيكي مراكز فني و حرفه اي به ميزباني اداره كل حراست فني و حرفه اي استان يزد، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي امام خميني (ره) شهرستان تفت، رئيس حراست فني و حرفه اي استان يزد درباره اين كارگاه آموزشي گفت: كارگاه آموزشي ويژه پرسنل حراست و حفاظت فيزيكي مراكز استان در راستاي ارتقاي سطح كيفي فعاليت‌هاي حراست و حفاظت فيزيكي در مراكز آموزشي برپاشده بود.
 " حسن دهقان " ابراز اميدواري كرد: برگزاري اين كارگاه‌هاي آموزشي بتواند پرسنل اين واحدها را در انجام مأموريت‌هاي سازماني ياري دهد.
 به گفته وي، در اين كارگاه آموزشي كه به مدت 1 روز با حضور بيش 35  نفر از كاركنان حراست و حفاظت فيزيكي مراكز فني و حرفه اي استان در سالن جلسات اداره كل فني و حرفه اي برگزار شد ، شركت‌ كنندگان با برخي اصول حراستي و حفاظتي از جمله: اخلاق اسلامي، موادمخدر و قرص‌هاي روان گردان، طريقه گزارش نويسي و مسائل حفاظتي آشنا شدند.
 معاونت پشتيباني و مالي نيز در اين كارگاه آموزشي، طي سخناني با تاكيد بر انجام وظايف نيروهاي حراست و حفاظت فيزيكي در چهارچوب تشكيلاتي خود، اظهار داشت: نيروهاي حراستي و حفاظتي بابيستي با بهره‌گيري از روش‌هاي صحيح و منطقي و الگوپذيري از شخصيت‌هاي برجسته تاريخي همچون حضرت پيامبر (ص) به وظايف و امور محوله خود عمل كنند.
 " نويدي " با اشاره به اخلاق نيكوي پيامبر (ص) از پرسنل حراست و اداره حفاظت فيزيكي خواست از الگوهايي همچون آن شخصيت بزرگوار الگو بگيرند.
 وي همچنين با قدرداني از زحمات كاركنان پرسنل حراست و اداره حفاظت فيزيكي اداره كل فني و حرفه اي استان اظهار داشت: همان طور كه آموختن برخي اصول و مهارت‌هاي تخصصي براي پرسنل حراست و حفاظت فيزيكي ضروري است رعايت اصول اخلاقي براي اين اعضا نيز مهم و در انجام وظايف آنان تاثير گذار استدر این کارگاه، نحوه‌ی حفاظت از اماکن در مقابل حوادث غیر مترقبه، سرقت و خطرات محیطی و نیز چگونگی استفاده از لوازم و امکانات اطفای حریق و آتش‌نشانی به شرکت‌کنندگان ارائه شد.
شایان ذکر است،در این دوره که با حضور اساتید مجرب دانشگاهی برگزار شد،شرکت کنندگان با شیوه های حفاظت و حراست در شرایط مختلف آشنا شدند و برای آنان گواهی آموزشی نیز صادر گردید.
آدرس کوتاه :