برگزاري چهارمین جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان تفت


چهارمین جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري تفت،فرماندارشهرستان تفت در ابتدای این جلسه به جايگاه شهرستان تفت در بخش كشاوزي استان اشاره وگفت: كشاورزي يكي از مهمترين و كاربردي ترين بخش هاي پيشرفت کشور و موتور محرك رشد اقتصادي، اشتغالزايي و توسعه شهرستان است و با برنامه ريزي و حل مشكلات كشاورزان ، اين بخش را رونق بيشتري    مي دهيم.
"ابوالقاسم دهقان" افزود :طرح توسعه کشاورزی یکی از اساسی ترین اقداماتی است که دولت خدمتگزار در دستور کار قرار داده است.
وي تصریح کرد : اين طرح يكي از طرح هاي پيشرو و ارزشمند است كه با اجرای آن ، شاهد رونق تولیدات کشاورزی و ارتقای سطح بهره وری در این بخش خواهیم بود.
 چهارمین جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی  شهرستان تفت با حضور اعضاء کار گروه شهرستان تشکیل و درخصوص تصویب طرح های جدید با موضوع دام وطیور،بهسازی گلخانه،احداث گلخانه،صنایع کشاورزی،اصلاح واحیاء باغات ودامپزشکی به تعداد 17مورد به مبلغ 36 میلیون ریال تصویب ومقرر شد طرحهای فرابخشی ومورد نیاز بررسی برای اظهار نظر کمیته ویژه استان و پرداخت از سهم متمرکز معرفی گردند.
 
آدرس کوتاه :