برگزاری اولین جلسه طرح ابرار حوزه شهید رجایی تفت


اولین جلسه طرح ابرار حوزه مقاومت بسیج کارمندی و کارگری شهید رجایی تفت در پایگاه امام خمینی (ره) برگزار گردید

 به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاری بسیج، اولین جلسه طرح ابرار حوزه مقاومت بسیج کارمندی و کارگری شهید رجایی تفت در پایگاه امام خمینی(ره) کمیته امداد برگزار شد در این جلسه حجة السلام حسینی پیرامون بحث زکات بیاناتی را ایراد فرمودند.ایشان فرمودند اگر زکات محصولات کشاورزی در کشور خودمان پرداخت می شد دیگر فرد محتاجی باقی نمی ماند و حداقل زکات برخی محصولات کشاورزی را تا هفتصد میلیارد تومان بیان فرمودند. در ادامه آیات و روایاتی توسط ایشان در مورد زکات و صدقه خوانده شد و بین اعضای جلسه تبادل نظر گردید.در آخر از چند طرح کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) همانند طرح هبه؛ همیاران محلی و...نام برده شد.

 

آدرس کوتاه :