برگزاری اولین جلسه کارگروه جوانان در شهرستان تفت


به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تفت اولین جلسه کارگروه جوانان در روز شنبه مورخ 14/5/91 در محل دفتر امام جمعه شهرستان برگزار گردید.

     به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تفت اولین جلسه کارگروه جوانان در روز شنبه مورخ 14/5/91 در محل دفتر امام جمعه شهرستان برگزار گردید. این کارگروه که بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان تشکیل شده و مسئولیت آن بر عهده عباس دشت آبادی رئیس اداره ورزش و جوان می باشد و دکتر ذبیح نیا و دکتر کمالی از اساتید برجسته دانشگاه پیام نور مرکز تفت از جمله اعضاء این کارگروه می باشند. در ادامه جلسه رئیس شورای فرهنگ عمومی از جمله اهداف و وظایف این کارگروه را به شرح ذیل اعلام نمود:
      ترویج و نشر فرهنگ ناب اسلامی و انقلابی در میان نوجوانان و جوانان، شناسائی اقشار فعال جامعه هدف وارتباط مستمربا آنان با استفاده از شیوه ها وامکانات امروزی، ایجاد و توسعه تیمهای فرهنگی جهت انجام فعالیتهای مختلف فرهنگی، بررسی و شناسائی فرصتهای فکری فرهنگی جامعه نوجوانان و جوانان اعلام نمود.  
 
آدرس کوتاه :