برگزاری بیست وچهارمین دوره ازمسابقات استانی رقابت مهردر تفت


بیست وچهارمین دوره از مسابقات استانی رقابت مهر برای اولین بار در جمعیت هلال احمر شهرستان تفت برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر تفت، مسابقات فرهنگی -امدادی  رقابت مهر، تیر ماه هرسال درشعب جمعیت هلال احمرسراسر کشور  برگزار میگردد که برگزیدگان این سری مسابقات در مهر ماه همان سال بطور کشوری باهم رقابت می کنند.امسال نیز با تدابیر مسئولین  جمعیت هلال احمر استان یزد ،جمعیت هلال احمر تفت  نیز میزبانی این مسابقاترا بر عهده خوهد داشت.طبق برنامه ریزی های انجام شده مسابقات مذکور دردو روز و از تاریخ 18/4/91 در دو مرحله ویژه خواهران و برادران شروع وتا عصر روزدوشنبه 19/4/91 ادامه خواهد داشت.در این مسابقات600 شرکت کننده در رشته هایی چون حفظ وقرائت قرآن کریم،اذان،رشته های امدادی و مهارتی چون حمل مصدوم ،کمکهای اولیه ،چادرزنی و اسکان اضطراری،غریق نجات و نیزنشریه و سرود  با هم به رقابت خواهند پرداخت.

لازم بذکر است برای اولین بار مسابقات مهرپویان ویژه دانش آموزان استان نیزهمزمان با مسابقات رقابت مهر درجمعیت هلال احمر تفت برگزار خواهد شد .این مسابقات همانند مسابقات رقابت مهربرگزارمیگردد با این تفاوت که برنامه های تفریحی و جانبی بیشتری خواهد داشت.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :