برگزاری جشن عاطفه ها ، جشن انسان دوستی و نوع دوستی در منطقه نیر


جشن عاطفه ها با حضور روسای نهادهای مختلف منطقه و شرکت سبز دانش آموزان دبیرستان یحیوی زاده نیر و مهدیه گاریزات در محل این دو دبیرستان به صورت نمادین برگزار گردید

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر بار دیگر برگزاری  جشن عاطفه ها ، خلوص نیت و یکدلی را به امغان آورد . جشن عاطفه ها با حضور روسای نهادهای مختلف منطقه و شرکت سبز دانش آموزان دبیرستان یحیوی زاده نیر و مهدیه گاریزات در محل  این  دو دبیرستان به صورت نمادین برگزار گردید.

 

 

آدرس کوتاه :