برگزاری جلسات کمیسیون ماده 5


تعداد 8 جلسه کمیسیون ماده5 در شش ماهه اول سالجاری توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد

 

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تفت،در شش ماهه اول سالجاری تعداد 8 جلسه کمیسون ماده 5 نظارت بر انتخابات شرکت های تعاونی برگزار گردید.

پس از بررسی مدارک کاندیداهای سمت هیئت مدیره و بازرسی، مجموعا" صلاحیت تعداد 31 نفر تایید و نتیجه به شرکتهای تعاونی ذیربط منعکس گردید.

جلسات کمیسیون ماده 5 برای شرکتهای تعاونی مشمول برگزار می شود که قبل از انتخابات هیئت مدیره و بازرس ،باید صلاحیت کاندیداها توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی،اتحادیه ای که تعاونی در آن عضویت دارد و نماینده شرکت تعاونی مورد تایید قرار گیرند.

در حال حاضر تعداد 24 شرکت تعاونی تحت پوشش این اداره مشمول کمیسیون ماده 5 می باشند.

                                                        

آدرس کوتاه :