برگزاری جلسه بررسی مشکلات آب شرب شهر نیر


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، با حضور فرماندارشهرستان تفت، بخشدار و شهردار نیر و جمعی از مسئولین جلسه بررسی مشکلات آب شرب شهر نیر در دفتر فرماندار برگزار شد و پیرامون مشکلات آب شرب شهر نیر بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت و جهت رفع این مشکل تصمیماتی اتخاذ شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، با حضور فرماندارشهرستان تفت، بخشدار و شهردار نیر و جمعی از مسئولین جلسه بررسی مشکلات آب شرب شهر نیر در دفتر فرماندار برگزار شد و پیرامون مشکلات آب شرب شهر نیر بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت و جهت رفع این مشکل تصمیماتی اتخاذ شد.آدرس کوتاه :