برگزاری جلسه تحکیم خانواده در کانون هدایت نیر


زندگی تفسیر سه کلمه است : خندیدن ، بخشیدن ، آموزش دادن

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر جلسه تحکیم خانواده با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد علی وکیل ، روسای نهادها ، پزشک منطقه ، کارشناس شبکه بهداشت تفت وکارشناسان اداره تشکیل گردید. مدیر آموزش و پرورش منطقه با ذکر این جمله که زندگی تفسیر سه کلمه است : خندیدن ، بخشیدن ، آموزش دادن . یادآور شدند که خانواده رکن اصلی و اساسی و پایه گذار تعلیم و تربیت در جامعه است و کشور سعادتمند حاصل خانواده های سعادتمند است .امام جمعه معزز در مورد دو رکن اساسی خانواده ها یعنی 1ـ مودت 2ـ رحمت سخنانی را ایراد کردند و غیرت بی جای اعضای خانواده را ناشی از بی خبری و فرهنگ غلط جا افتاده در خانواده ها دانستند. بخشدار محترم نیر نیز با ارائه سخنانی در مورد خانواده و فرهنگ خانواده اسلامی خاطر نشان کردند که پیشرفت نظام و انقلاب اسلامی ما و ترویج بیداری اسلامی به دلیل وجود خانواده های اسلامی در کشور ما است و با تفسیراین سخن از یک نظریه پرداز که به جای فرو ریختن بمب بر سر ایرانیان باید افکار مسموم به آنان بخورانیم ریشه مبارزه با این افکار را برخورد و هوشیاری خانواده ها دانستند.

آدرس کوتاه :