برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان تفت


جلسه شورای ترافیک شهرستان تفت با حضور فرماندار و دیگر اعضاء شورا به منظور بررسی مصوبات جلسات قبل و بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، محمد محامدی در این جلسه بیان نمود: اصل و مبنای شورای هماهنگی ترافیک ،فرهنگ سازی و آموزش است،باید به این دو مقوله توجه ویژه ای شود.
وی افزود: برگزاری مستمر جلسات شورای ترافیک شهرستان نقش بسزایی در برطرف کردن مشکلات ترافیکی و رونق بهبود عبور و مرور شهری دارد.
فرماندار شهرستان تفت اظهار داشت: تشکیل منظم جلسات زمینه همدلی و هماهنگی در تصمیمات و هم افزایی در اجرا را به دنبال خواهد داشت.
در این جلسه در مورد دو طرح فاز دوم بلوار ورودی و ادامه طرح خیابان ساحلی شهر نیر توسط مشاور طرح این پروژه توضیحاتی ارائه شد و اعضای شورای ترافیک شهرستان پیشنهادات خود در جهت اصلاح مشکلات این دو طرح ارائه کردند.آدرس کوتاه :