برگزاری جلسه هماهنگی اجرای پروژهای عمرانی بخش گاریزات-کهدوئیه


جلسه هماهنگی اجرای پروژه اصلاح میدان محمد آباد و احداث بلوار و خیابانهای منتهی به روستاهای رعد آباد،منصوری،گاریز و حسن آباد در محل بخشداری گاریزات-کهدوئیه برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه جلسه هماهنگی اجرای پروژه مذکور با حضور بخشدار،ناظر دفتر فنی استانداری،نمایندگان بنیاد مسکن استان و شهرستان،مشاور طرح،دهیار محمد آباد و پیمانکار برگزار و مسائل و مشکلات اجرای طرح مورد بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.آدرس کوتاه :