برگزاری جلسه کمیته فنی روستاهای بخش مرکزی تفت


جلسه کمیته فنی روستاهای بخش مرکزی تفت در محل بخشداري مركزي تفت تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این سلسله جلسات كه با حضور بخشدار مرکزی تفت، نمایندگان دفتر امور روستایی استانداری، کارشناسان فنی بخشداری مرکزی، نماینده شورای بخش و دهیار و یا عضو شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت تشكيل گرديد، ضمن بحث و تصميم‌گيري پيرامون مديريت هزينه‌ها و كيفيت و نحوه اجراي پروژه‌هاي عمراني، در خصوص برخي از موارد كلي و مشترك دهياريها تعدادي از مصوبات شوراهاي اسلامي روستاهای بخش مرکزی تفت مطرح و مواردي كه بر خلاف قانون بودجه دهياريها و يا ساير قوانين جاري دهياريها بود صورتجلسه گرديد.آدرس کوتاه :