برگزاری جلسه کمیته فنی عمران روستاهای بخش گاریزات و کهدوئیه


به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه جلسه کمیته فنی عمران روستاهای بخش گاریزات-کهدوئیه با حضور بخشدار ، کارشناسان فنی و مالی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری،رئیس شورای اسلامی بخش ،کارشناسان فنی و مالی دهیاریهای بخش و دهیاران کلیه روستاهای بخش گاریزات و کهدوئیه در محل این بخشداری برگزار گردید. در این نشست ضمن بحث و تبادل‌نظر پیرامون نحوه اجرای پروژه‌های عمرانی روستا پیرامون مدیریت هزینه‌ ‎ ، کیفیت و نحوه اجرای پروژه‌هایی که از درجه اهمیت بالاتری در راستای رفاه مردم برخوردار اند بحث و تصمیم‌گیری شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه جلسه کمیته فنی عمران روستاهای بخش گاریزات-کهدوئیه با حضور بخشدار ، کارشناسان فنی و مالی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری،رئیس شورای اسلامی بخش ،کارشناسان فنی و مالی دهیاریهای بخش و دهیاران کلیه روستاهای بخش گاریزات و کهدوئیه در محل این بخشداری برگزار گردید.

در این نشست ضمن بحث و تبادل‌نظر پیرامون نحوه اجرای پروژه‌های عمرانی روستا پیرامون مدیریت هزینه‌ ، کیفیت و نحوه اجرای پروژه‌هایی که از درجه اهمیت بالاتری در راستای رفاه مردم برخوردار اند بحث و تصمیم‌گیری شد.آدرس کوتاه :