با حضور بخشدار گ

برگزاری جلسه کمیته فنی عمران روستاهای بخش گاریزات و کهدوئیه


جلسه کمیته فنی عمران روستاهای بخش گاریزات-کهدوئیه با حضور بخشدار ،کارشناسان فنی و مالی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری،رئیس شورای اسلامی بخش و دهیاران روستاهای بخش در محل بخشداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه جلسه کمیته فنی عمران روستاهای بخش گاریزات-کهدوئیه با حضور بخشدار ،کارشناسان فنی و مالی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری،رئیس شورای اسلامی بخش و دهیاران روستاهای بخش در محل بخشداری برگزار گردید.

در این جلسه پروژه‌های عمرانی روستاها مورد بررسی و پیرامون مدیریت هزینه‌ ، کیفیت ونحوه اجرای پروژه‌ها و اولویت بندی پروژه ها بحث و تصمیم‌گیری شد.آدرس کوتاه :