برگزاری دوره آموزشی گردشگری روستایی و حفاظت از میراث فرهنگی در بخش نیر


به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر دوره آموزش گردشگری روستایی و حفاظت از میراث فرهنگی با حضور بخشدار، کارشناس آموزش دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، دهیاران و اعضای شوراهای بخش در محل بخشداری سالن اجتماعات شهید دهقان نیر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر دوره آموزش گردشگری روستایی و حفاظت از میراث فرهنگی با حضور بخشدار، کارشناس آموزش دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، دهیاران و اعضای شوراهای بخش در محل بخشداری سالن اجتماعات شهید دهقان نیر برگزار گردید.آدرس کوتاه :