برگزاری دوره آگاهسازی پیشگیری از معلولیت در سالمندی


طرح پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی با محوریت آموزش سبک زندگی سالم به سالمندان و با هدف کاهش معلولیت های این دوران، در شهرستان تفت در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی تفت فصاحت در این باره گفت: طرح پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی با محوریت آموزش سبک زندگی سالم به سالمندان و با هدف کاهش معلولیت های این دوران، در شهرستان تفت در حال اجرا است
مجید فصاحت افزود: همزمان با هفته دولت این طرح در دو روستای بنادکوک و بیداخوید برای ساکنین محلی برگزار گردید.
وی با اشاره به نبود نوع زندگی مناسب و مراقبت شایسته در دوران میانسالی و کهنسالی در میان مردم جامعه، گفت: این مسئله باعث شده تا دوران کهنسالی مردم جامعه ما با بیماری و مشکلات عدیده ضعف جسمانی و معلولیت ناشی از بیماری همراه باشد .
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد : با اعمال روش های مناسب زندگی، فعالیت جسمانی و کنترل بیمار ی ها، سالمندان فعال و شاداب را در جامعه خواهیم داشت.آدرس کوتاه :