برگزاری دومین جلسه کارگروه قرآنی در شهرستان تفت


به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تفت دومین جلسه کارگروه قرآنی در این شهرستان در روز شنبه مورخ 14/5/91 در محل دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد.

     به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تفت دومین جلسه کارگروه قرآنی در این شهرستان در روز شنبه مورخ 14/5/91 در محل دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد. مدیح امام جمعه شهرستان تفت در خصوص تشکیل کارگروه های قرآنی، تشکیل این کارگروه ها را بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشور دانسته و فرمود که این امر برای شهرستان ابلاغ شده واین شورا نسبت به تشکیل کارگروه قرآنی در سطح شهرستان اقدام نموده است.
     در ادامه رئیس شورای فرهنگ عمومی مهم ترین هدف تشکیل این کارگروه ها را بالا بردن کیفیت برگزاری برنامه های قرآنی در سطح شهرستان ذکر نمود و از وظایف عمده این کارگروه ها را تدبیر کارشناسان در راستای گسترش تعمیق برنامه های متنوع قرآنی در سطح شهرستان، شناسائی گروه های قرآنی، بررسی و شناسائی آسیبها درعرصه فعالیتهای قرآنی، بررسی و شناسائی فرصتهای قرآنی، برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از فرصتهای موجود و تشکیل بانک اطلاعات قرآنی شهرستان اعلام نمود.   
    شایان ذکر می باشد که کارگروه های قرآنی در دو بخش ویژه برادران با مسئولیت سید علی رضا امامی و کارگروه قرآنی ویژه خواهران با مسئولیت خانم عباسی تشکیل شده ومهم ترین هدف تشکیل این کارگروه ها ترویج و نشر قرآن کریم در جامعه به خصوص نسل جوان با استفاده از نظر کارشناسان می باشد.  
آدرس کوتاه :