برگزاری ضیافت نور فرهنگیان و پیشکسوتان در ماه مبارک رمضان


در جلسه ی هماهنگی ضیافت نور فرهنگیان و پیشکسوتان که در دفتر مدیر آموزش و پرورش تشکیل گردید مدیر آموزش و پرورش با توجه به جایگاه و منزلت معلمان ، این طرح را فرصتی دانست تا به بهترین نحو از فرهنگیان و خانواده های آن تکریم شود.

  • به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تفت،دراین جلسه مدیر آموزش و پرورش تفت با توجه به جایگاه و منزلت معلمان، این طرح را فرصتی دانست تا به بهترین نحو از زحمات فرهنگیان قدردانی شود."عبدالمجید زارع" فلسفه ی اجرای این طرح را تکریم و کسب تجربه فرهنگیان و پیشکسوتان عنوان نمود و مجموعه ی مدیر و سایر کارکنان اداری را بر اجرای صحیح این طرح فراخواند .وی معرفی فرهنگیان وپیشکسوتان را به رستوران ها ودادن ژتون درمنزلت فرهنگیان وپیشکسوتان ندانست وابراز امیدواری نمود تا حضور دست جمعی فرهنگیان وپیشکسوتان دراین طرح گام مثبتی جهت تبادل تجربیات باشد وبتوان درمسائل آموزش وپرورش از آن استفاده کرد .همچنین طرح ضیافت نور فرهنگیان و پیشکسوتان به مدت 6 روز از تاریخ نهم مرداد ماه لغایت پانزدهم مرداد در شهر تفت و دهستان دهشیر برگزار می شود و طی آن کلیه فرهنگیان و پیشکسوتان به همراه خانواده هایشان در مراسم افطاری شرکت می کنند.
آدرس کوتاه :