برگزاری مراسم عزاداری امام حسین در نصرآباد


مراسم تعویض پرچم ماکت بین الحرمین دردهستان نصرآباد از بخش مرکزی شهرستان تفت برگزارشد.آدرس کوتاه :