برگزاری مسابقه دو رهروان شهدا به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی در منطقه نیر


مسابقه دو رهروان شهدا به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی با شرکت دانش آموزان مدرسه راهنمایی فیض کاشانی نیر برگزار گردید

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیرمسابقه دو رهروان شهدا به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی با شرکت دانش آموزان مدرسه راهنمایی فیض کاشانی
نیر برگزار گردیداین مسابقه از روبروی اداره آموزش و پرورش منطقه شروع شد و خاتمه آن گلزار شهدای نیر بود . در پایان مسابقه هدایایی توسط فرمانده بسیج دانش آموزی به نفرات اول تا سوم  داده شد سپس مراسم غبار روبی قبور شهدا انجام گردید.

 

آدرس کوتاه :