برگزاری نخستين نشست مشورتي بخشداران شهرستان تفت


نخستين نشست مشورتي بخشداران شهرستان تفت با حضور معاون فرماندار تفت در محل بخشداری مرکزی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت،معاون فرماندار تفت بر نقش محوري بخشداران در توسعه و عمران مناطق روستايي تاكيد كرد. "ناصر دهقانی" با بيان اينكه بخشداران به عنوان نمايندگان دولت در مناطق محروم، مسئول پيگيري و نظارت بر نحوه اجراي طرحهاي عمراني و اقتصادي هستند گفت: بخشداران بايد با ايجاد هماهنگي و افزايش تعامل ميان عناصر اجرايي طرحهاي عمراني ، مديريت بهينه بر نحوه هزينه كرد منابع اعتباري درمنطقه و نظارت دقيق بر مراحل اجراي طرحها مسير توسعه و عمران مناطق محروم را هموار سازند.

در این جلسه هم چنین بخشداران مرکزی، نیر و گاریزات این شهرستان در سخنانی به بیان مشسائل و برنامه های بخش های خود اشاره و خواستار برگزاری این نشست ها جهت تبادل تجربیات و همفکری و تلاش برای رفع مسائل و مشکلات مشابه شدند. هم چنین مقرر شد نشست بخشداران این شهرستان بصورت ماهیانه در بخش ها برگزار شود.


 

آدرس کوتاه :