برگزاری نشست ارزشهای حفاظتی شیرکوه


نشست بررسی توانمندی های زیست محیطی شیرکوه ، خاستگاه گونه های آن و نقش شیرکوه در مبادلات زیا و گیا در ایران مرکزی در مورخ 28 آذر ماه توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت برگزار شد .

نشست بررسی توانمندی های زیست محیطی شیرکوه ، خاستگاه گونه های آن و نقش شیرکوه در مبادلات زیا و گیا در ایران مرکزی  در مورخ 28 آذر ماه توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت ،

در مورخ 28/8/91  همایشی تحت عنوان ارزشهای حفاظتی شیرکوه در محل سالن مرکز بهداشت و درمان شهرستان تفت با حضور فرماندار محترم و دکتر درویش و معاونت طبیعی اداره کل و اساتید محترم دانشگاه و کارشناسان ادارات شهرستان و دانشجویان دانشگاه یزد برگزار گردید در این نشست ابتدا فرماندار محترم در خصوص حساسیت منطقه شیرکوه و تحلیل از مطالعات انجام گرفته چه از نظر جانوری و گیاهی خواستار تلاش همه جانبه همه مسئولان برای ارتقاء سطح حفاظتی شیرکوه شد و در ادامه جناب آقای دکتر درویش پیرامون کارهای مطالعاتی انجام شده و ارزش بالای تنوع جوندگان در این منطقه بیاناتی را اظهار نمودند و همچنین در این نشست آقای دکتر ایران نژاد نتیجه مطالعات انجام گرفته در خصوص گونه های گیاهی مطالبی را ارائه نمودند .
در پایان آقای مهندس اکبری ضمن انتقاد از عدم حضور بعضی از مسئولین وکارشناسان ادارات و دستگاههای مرتبط با موضوع خواستار همکاری همه جانبه مسئولین جهت ارتقاء سطح حفاظتی شیرکوه طی بحث و تبادل نظر در جلسات آتی شد .

آدرس کوتاه :