برگزاری نشست شورای شهرستان تفت در روستای رشکوئیه بخش گاریزات با محوریت توسعه گردشگری


به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه جلسه شورای شهرستان با حضور  نماینده مردم شریف تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی،  مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها،  معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری ، رئیس بنیاد مسکن شهرستان،بخشدار گاریزات و اعضای شورای اسلامی شهرستان تفت در روستای رشکوئیه با محوریت توسعه گردشگری شهرستان برگزار گردید.در پایان جلسه اعضای محترم از بافت تاریخی روستای رشکوئیه و قلعه های رشکوئیه و مریم آبادبازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه جلسه شورای شهرستان با حضور  نماینده مردم شریف تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی،  مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها،  معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری ، رئیس بنیاد مسکن شهرستان،بخشدار گاریزات و اعضای شورای اسلامی شهرستان تفت در روستای رشکوئیه با محوریت توسعه گردشگری شهرستان برگزار گردید.در پایان جلسه اعضای محترم از بافت تاریخی روستای رشکوئیه و قلعه های رشکوئیه و مریم آبادبازدید نمودند.آدرس کوتاه :