برگزاری هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه نیر


هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه با حضور کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه با حضور " مسلم روحی پناه " و " رضا پورفلاح "  برگزار شد. در این جلسه علاوه بر دستورالعمل های مطرح شده توسط دبیر شورا مسئله رتبه بندی شوراها توسط " مسلم روحی پناه " مطرح و نقاط ضعف و قوت شورای آموزش و پرورش منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

آدرس کوتاه :