برگزاری چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش


درچهارمين جلسه شوراي آموزش و پرورش منطقه نيررئيس اين مركز خواستار نظرات همکاران در حیطه فعالیت های پرورشی طبق مصوبه اداره کل آموزش و پرورش متبوع شد.

 به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش نیر" محمد رضا برزگری " افزود : کمک به دانش آموزانی که اولیا آن ها تاکنون از زیارت مشهد مقدس محروم بودند باید در راس برنامه های تابستان قرار گیرد همچنین کارشناس امور تربیتی گزارشی از پایگاه های اوقات فراغت در منطقه را به شرح ذیل ارائه داد: 1ـ وجود 12 پایگاه در منطقه شامل 28 کلاس قرآن کریم با شرکت 416 نفر ، 6 کلاس ورزش با شرکت 90 نفر، 5 کلاس مهارت های زندگی با شرکت 75 نفر ، 4 کلاس آموزش زبان خارجه با شرکت 64 نفر ، 4 کلاس آموزش رایانه با شرکت 75 نفر.

 

 

 

آدرس کوتاه :