برگزاری کارگاه ارتباطات و جلب حمایت همه جانبه در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تفت


کارگاه سه روزه ارتباطات و جلب حمایت همه جانبه در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تفت با حضور پزشکان خانواده ، کارشناسان بهداشتی تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شبكه بهدشات و درمان تفت،کارگاه " ارتباطات و جلب حمایت همه جانبه " از سری کارگاههای "هدا" در سالن شهید کهدوئی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت برگزار گردید.

در این کارگاه سه روزه که پزشکان خانواده ، رابطین آموزشی مراکزبهداشتی درمانی روستایی و شهری  و کارشناسان حوزه ستادی شبکه حضور داشتند ابتدا دکتر کریمی در موضوع ارتباط و طراحی برنامه ارتباط برای سلامت و تعیین اهداف برای جلب حمایت و تولید پیام صحبت نمودند و سپس دکتر مظلومی بحث اصول و مفاهیم جلب حمایت همه جانبه را مطالبی بیان نمودند و در پایان سرکار خانم قائم محمدی کارشناس مسئول آموزش بهداشت شبکه  در موضوع تحلیل دست اندرکاران در جلب حمایت همه جانبه بیاناتی را ارائه نمودند.

 

آدرس کوتاه :