برگزاری کارگاه آموزشی حسابداری


برگزاری کارگاه آموزشی حسابداری توسط کارشناسان حسابداری اداره کل در مرکز تحقیقات نیر

 

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه نیر ، امروز صبح  یک دوره کلاس آموزشی حسابداری جهت آموزش مدیران مدارس منطقه توسط " زهرا سراستاد" و" محمد رضا اندیشمند" در محل مرکز تحقیقات برگزار می گردد.

 

 

آدرس کوتاه :