برگزاری کارگروه جوانان شهرستان تفت


باحضور معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی فرماندار، معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان و سایر اعضای کارگروه جوانان شهرستان تفت تشکیل جلسه داد.آدرس کوتاه :