برگزاری کلاس آموزشی محیط زیست جهت صدور پروانه شکار پرنده و چهارپا


به گزارش روابط عمومی اداره محیط زیست شهرستان تفت ، کلاس آموزشی و توجیهی محیط زیست در روز شنبه مورخ 22/7/91 راس ساعت 9 صبح در محل سالن آمفی تئاتر اداره کل محیط زیست استان یزد برگزار می شود. شایان ذکر است صدور پروانه شکار پرنده و چهارپا منوط به شرکت در کلاس آموزشی می باشد .

به گزارش روابط عمومی اداره محیط زیست شهرستان تفت ، کلاس آموزشی و توجیهی محیط زیست در روز شنبه مورخ 22/7/91 راس ساعت 9 صبح در محل سالن آمفی تئاتر اداره کل محیط زیست استان یزد برگزار می شود.

شایان ذکر است صدور پروانه شکار پرنده و چهارپا منوط به شرکت در کلاس آموزشی می باشد .

آدرس کوتاه :