برگزاری یادواره شهیده ناهید فاتحی به صورت نمادین در دبیرستان مهدیه گاریزات


یادواره شهیده ناهید فاتحی به صورت نمادین در دبیرستان مهدیه گاریزات با حضور سرهنگ ملک ثابت صورت گرفت

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیربه مناسبت هفته بسیج دانش آموزی مراسم یادواره شهیده ناهید فاتحی به صورت نمادین در دبیرستان مهدیه گاریزات انجام شد در این مراسم حضور سرهنگ ملک ثابت و سخنرانی ایشان در خصوص شهید و شهادت تاثیر بسزایی را در دانش آموزان ایجاد کرد

 

 

آدرس کوتاه :