برگزیده ای از سخنان گهربار امام باقر (ع) با بيان روربط عمومي مركز فني و حرفه اي


در سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) روابط عمومي مركز فني و حرفه اي برگزيده اي از سخنان راوي اصلي واقعه كربلا تقديم شما سروران گرامي ميگگردد

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي امام خميني (ره) شهرستان تفت امروز سالروز شهادت حضرت امام محمد باقر(ع) پنجمین امام ما و آغازگر برنامه های روشنگرانه در عرصه فرهنگ و تربیت است. ضمن عرض تسلیت ، سخنانی ناب از این معلم بزرگ بشریت تقدیم اندیشمندان فرهیخته می شود از خدا می خواهیم که عزادارواقعی برای حضرتش و مشمول شفاعتش در دنیا و آخرت باشیم

1.چه بسا شخص حریص بر امری از امور دنیا ، که بدان دست یافته و باعث نافرجامی و بدبختی او گردیده است ، و چه بسا کسی که برای امری از امور آخرت کراهت داشته و بدان رسیده ، ولی به وسیله آن سعادتمند گردیده است .
(بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص 166)
 
2. تو را به پنج چیز سفارش می کنم : اگر مورد ستم واقع شدی، ستم مکن ، اگر به تو خیانت کردند، خیانت مکن ، اگر تکذیبت کردند، خشمگین مشو ، اگر مدحت کنند، شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بی تابی مکن .
(بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص 167)
3.سخن نیک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گیرید .
(بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص 170)
4.چیزی  با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد .
(بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص172)
5.نهایت کمال ، فهم در دین و صبر بر مصیبت ، و اندازه گیری در خرج زندگانی
است .
(بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص172)
6.سه چیز از خصلت های نیک دنیا و آخرت است : از کسی که به تو ستم کرده است گذشت کنی ، به کسی که از تو بریده است، بپیوندی ، و هنگامی که با تو به نادانی  رفتار شود ، بردباری کنی .
(بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص 173)
7.خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از یکدیگر اصرار ورزند ، ولی اصرار در
خواهش از خودش را دوست دارد .
(بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص 173)
 8.دانشمندی  که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
(بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص 173)
9.هیچ بنده ای عالم نیست ، مگر این که نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زیردست خود را خوار نشمارد .
(بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص 173)
. 10هر که خوش نیت باشد ، روزی اش افزایش می یابد .
(بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص 175)
11.هر کس با خانواده اش خوش رفتار باشد ، بر عمرش افزوده می گردد .
(بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص 175)
 12.از سستی و بی قراری بپرهیز ، که این دو ، کلید هر بدی می باشند ، کسی که سستی کند ، حقی  را ادا نکند ، و کسی که بی قرار شود ، بر حق صبر نکند .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (175)
13.پیوند با خویشان ، عمل ها را پاکیزه می نماید ، اموال را افزایش می دهد ، بلا را
دور می کند ، حساب آخرت را آسان می نماید ، و مرگ را به تاخیر می اندازد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 71، ص (111)
 14.بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 65، ص (152)
15.خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار می دهد ، چنان که سفر کرده ای برای خانواده خود هدیه می فرستد ، و او را از دنیا پرهیز می دهد ، چنان که طبیب مریض را پرهیز می دهد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (180)
 16.بر شما باد به پرهیزکاری و کوشش و راستگویی ، و پرداخت امانت به کسی که شما را بر آن امین دانسته است ، چه آن شخص ، نیک باشد یا بد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (179)
17.غیبت آن است که درباره برادرت چیزی را بگویی که خداوند بر او پوشیده و مستور داشته است . و بهتان آن است که عیبی را که در برادرت نیست ، به او ببندی .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (178)
18.خداوند ، دشنام گوی بی آبرو را دشمن دارد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)
 19.تواضع ، راضی بودن به نشستن در جایی است که کمتر از شانش باشد ، و این که به هر کس رسیدی  سلام کنی ، و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترک کنی .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)
 20.برترین عبادت ، پاکی شکم و پاکدامنی است .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)
 21.خداوند در روز قیامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلی که در دنیا به آن ها
داده است ، دقت و باریک بینی می کند .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 7 ، ص (267)
 22.آن که از شما به دیگری  علم بیاموزد ، پاداش او ( نزد خدای تعالی ) به مقدار
پاداش دانشجوست ، و از او هم بیشتر می باشد .
کافی ، ج 1 ، ص (35)
 23.هر که علم و دانش را جوید برای آن که به علما فخر فروشی کند ، یا با سفها
بستیزد ، و یا مردم را متوجه خود نماید ، باید آتش را جای نشستن خود گیرد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، 2 ، ص (38)
 24.خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند ، دوست دارد .
کافی ، ج 2 ، ص (663)
 25.سه خصلت است که دارنده اش نمی میرد تا عاقبت شوم آن را ببیند : ستمکاری ، از خویشان بریدن ، و قسم دروغ که نبرد با خداست .
کافی ، ج 75، ص (174)

 26.به خدا سوگند هیچ بنده ای  در دعا ، پافشاری و اصرار به درگاه خدای عزوجل نکند ، جز این که حاجتش را بر آورد .
کافی ، ج 2 ، ص (475)
 27.خداوند عزوجل از میان بندگان مؤمنش آن بنده ای را دوست دارد که بسیار دعا کند ، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زیرا آن ، ساعتی است که درهای آسمان در آن هنگام باز گردد و روزی ها در آن تقسیم گردد و حاجت های بزرگ بر آورده شود .
کافی ، ج 2 ، ص (478)
 28.دعای انسان پشت سر برادر دینی اش ، نزدیک ترین و سریع ترین دعا به اجابت است .
کافی ، ج 2 ، ص (507)
 29.هر چشمی روز قیامت گریان است ، جز سه چشم : چشمی که در راه خدا شب را بیدار باشد ، چشمی که از ترس خدا گریان شود ، و چشمی که از محرمات الهی و گناهان بسته شود .
کافی ، ج 2 ، ص (80)
 30.شخص حریص به دنیا مانند کرم ابریشم است که هر چه بیشتر ابریشم به دور خود می تند ، راه بیرون شدنش را دورتر و مشکل تر می کند ، تا این که از غم و اندوه بمیرد .
کافی ، ج 2 ، ص (316)
 31.چه بسیار خوب است نیکی ها پس از بدی ها ، و چه بسیار بد است بدی ها پس از نیکی ها .
کافی ، ج 2 ، ص (458)
آدرس کوتاه :