در همایش دهیاران و شوراهای بخش مرکزی شهرستان تفت:

بر شناسایی موقوفات درروستاها تاکید شد


بخشدار مرکزی تفت خواستار همکاری شوراها و دهیاران با اداره اوقاف در شناسایی موقوفات شد.
در همایش دهیاران و شوراهای بخش مرکزی شهرستان تفت:

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت،"علی احمدیان" در نشست مشترک شوراها و دهیاران تفت به جایگاه وقف در اسلام  و اهمیت آن اشاره و خواستار همکاری شوراها و دهیاران در ثبت رساندن موقوفات و شناسایی انها شد. بخشدار مرکزی تفت وقف را یک سنت حسنه عنوان و افزود:شوراها و دهیاران نقش موثر و سازنده ای در جریان شناسایی موقوفات و کمک در ÷رداخت بدهی های موقوفات دارند و در این راستا با اداره اوقفا همکاری لازم را داشته باشند. در این نشست هم چنین رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تفت از حضور دهیاران در این برنامه تقدیر و تشکر کرد و برنامه های اوقاف در سال جاری را تشریح کرد.حجت الاسلام مجتبی معقولان مسائل و مشکلات اوقافی پیش رو در روستاها را مطرح کرد و کمک و تعامل دهیاران در جهت رفع این موانع و احیای وقف و همچنین احقاق حقوق موقوفات در مناطق روستایی شهرستان را خواستار شد. مدیر کل امور روستایی استانداری یزد هم بر ضرورت همکاری بین اوقاف و شوراها و دهیاران  در راستای اجرای برنامه های وقف در روستاها تاکید کرد. 

آدرس کوتاه :