بهره مندی 119 نفر از آموزشهای فنی و حرفه ای در تفت


عملكرد آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي شهرستان تفت در شش ماهه نخست سال جاري

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي امام خميني (ره) شهرستان تفت ،رئيس مرکز آموزش فنی و حرفه ای تفت گفت: در شش ماهه نخست سال جاری تاکنون 119 نفر در آموزشگاه های آزاد شهرستان تفت از آموزش های مهارتی بهره مند شدند.
" علي شباني " با اشاره به فعالیت 13 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در شهرستان تفت اظهار داشت : درشش ماه نخست سال جاری 119 نفر از خواهران و برادران در این آموزشگاه ها آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفته اند.
وی میزان آموزش ارائه شده را 40 هزار و 459 نفر ساعت اعلام کرد.
" شباني " گفت :  رشته های آموزشی در موسسات کارآموزی تفت را ICDL درجه یک، ICDL درجه دو، نازکدوز زنانه ، پيرايش و آرايش و نقاشي ذکر کرد و افزود : تاکنون 25 دوره برای این رشته ها برگزار شده است.
آدرس کوتاه :