به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی


رژه نیروی های آتش نشانی شهرداری تفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، نیروهای آتش نشانی شهرداری، دیروز به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی به اجرای رژه نمادین در سطح شهر پرداختند. آتش نشانان در ادامه نیز در نماز عبادی سیاسی جمعه حضور یافتند

 

آدرس کوتاه :