به مناسبت هفته دولت صورت گرفت: گزارش تصویری بازدید مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری از چند طرح اشتغالزایی و کارآفرینی در بخش نیر


مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری وبخشدار نیز از چند واحد اشتغالزایی در بخش نیربازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری از چند واحد اشتغالزایی در بخش نیربازدید نمود.آدرس کوتاه :