به مناسبت هفته دولت و روز کارمند صورت گرفت: دیدار صمیمانه اعضای شورای شهر نیر و شهدار نیر با بخشدار نیر


به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر، در ششمین روز از هفته دولت  اعضای شورای شهر نیر و شهدار نیر با بخشدار نیر دیدار صمیمانه داشتند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر، در ششمین روز از هفته دولت  اعضای شورای شهر نیر و شهدار نیر با بخشدار نیر دیدار صمیمانه داشتند.آدرس کوتاه :