بیش از 200 استاد حق التدریس و عضو علمی ترم گذشته با دانشگاه پیام نور مرکز تفت همکاری داشته اند


بیش از 200 استاد حق التدریس و عضو علمی ترم گذشته با دانشگاه پیام نور مرکز تفت همکاری داشته اند

کارشناس برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور مرکز تفت امروز با اعلام این خبر گفت 165 نفر از این اساتید مدرک کارشناسی ارشد و 40 نفر هم مدرک دکتری داشته اند.
علی اکبر مطلبی عزم جدی دانشگاه پیام نور در جذب اساتید با مدرک دکتری را یادآوری و پیش بینی کرد نیمسال اول 92-91 تعداد اساتید با مدرک دکتری دانشگاه پیام نور مرکز تفت به میزان قابل توجهی افزایش یابد .
وی ارائه بیش از 468 عنوان درسی در ترم گذشته را از جمله فعالیتهای حوزه برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور تفت اعلام و با اشاره به همکاری اعضای علمی در برنامه ریزی درسی این ترم از همکاری آنان قدردانی کرد.
یادآوری می شود دانشگاه پیام نور مرکز تفت ترم گذشته به لحاظ برنامه ریزی درسی در بین مراکز 12 گانه پیام نور اول شد
آدرس کوتاه :