تاسيس پايگاه داوطلبي امداد و نجات در اداره راه و شهرسازي شهرستان تفت


به زودي در اداره راه و شهرسازي پايگاه امداد و نجات تشكيل مي شود.

به گزارش روابط عمومي راه و شهرسازي، اولين جلسه بررسي راه هاي همكاري و تعامل ادارات راه و شهرسازي و جمعيت هلال احمر تفت، در مورد امداد و نجات جاده اي در تاريخ 01/04/1391 در محل جمعيت هلال احمر برگزار شد. در اين جلسه كه با حضور مسئولين و كارشناسان مربوطه بر گزار شد، طرفين پيرامون راه هاي گسترش همكاري ها به منظور هم افزايي توان طرفين در مديريت راه و امداد جاده اي بحث و تبادل نظر كردند. در پايان جلسه پيشنهاد گرديد، جهت ارتباط بهتر پرسنل راهداري و جمعيت هلال احمر نسبت به تاسيس پايگاه داوطلبي امداد و نجات در اداره راه و شهرسازي اقدامات لازم صورت پذيرد.

آدرس کوتاه :