تاسیس شرکت تعاونی خدمات مهندسی آبرسانان شیرکوه تفت


شرکت تعاونی خدمات مهندسی آبرسانان شیر کوه تفت تشکیل گردید.

 به گزارش روابط عمومی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تفت ، شرکت تعاونی خدمات مهندسی آبرسانان شیر کوه تفت تشکیل گردید.تعداد اعضاء اولیه این تعاونی7 نفر و سرمایه ثبتی آن مبلغ 000،500، 52ریال می باشد.این تعاونی در زمینه انجام خدمات آبرسانی مشغول فعالیت می باشد.شایان ذکر است در صورت اختصاص تسهیلات و حمایت مراجع ذیربط این تعاونی می تواند تعداد 6 نفر اشتغال ایجاد نماید.

 

 

آدرس کوتاه :