تاسیس شرکت تعاونی طراحان بافت کویر یزد


شرکت تعاونی طراحان بافت کویر یزد تشکیل گردید

 
به گزارش روابط عمومی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تفت ،شرکت تعاونی  طراحان بافت کویر یزد تاسیس شد.
تعداد اعضاء اولیه این تعاونی 7 نفر و سرمایه ثبتی آن مبلغ 000، 000، 105 ریال می باشد.
این تعاونی در زمینه تولید روفرشی ، پارچه پنبه ای و الیاف مصنوعی  با اخذ مجوز از مراجع ذیربط  فعالیت می نماید.
تعاونی مذکور در منطقه شهرک صنعتی تفت فاز نساجی مستقر می باشد.
شایان ذکر است در صورت اختصاص تسهیلات و حمایت مسئولین مربوطه، این تعاونی می تواند تعداد 8 نفر اشتغال ایجاد نماید.
آدرس کوتاه :