تاكيد بخشدار مركزي تفت بر اجراي برنامه هاي فرهنگي در روستاها


بخشدار مركزي تفت در جلسه اي با حضور رئيس اداره اوقاف و امور خيريه تفت بر ضرورت اجراي فعاليت هاي فرهنگي در سطح روستاها بويژه امامزادگان تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي تفت،"علي احمديان" در اين جلسه ضمن تاكيد بر فرهنگ سازي و اطلاع رساني فرهنگ وقف در روستاها  اجراي برنامه هاي فرهنگي در اين راستا  در امامزادگان را ضروري دانست.
 
بخشدار مركزي تفت ظرفيت بالاي مساجد،حسينيه ها،امامزادگان و موقوفات در سطح روستاها را يادآور و ضمن اعلام آمادگي كمك در شناسايي موقوفات ثبت نشده خواستار اجراي طرح جامع گردشگري زيارتي در روستاها شد.
علي احمديان به ويژگي اماكن زيارتي و مقدسه در روستاها اشاره و گفت: خوشبختانه ما در بخش مركزي با داشتن آمار بالاي آثار اماكن قديمي مقدسه و زيارتي امكان تبديل اين مراكز به محل هايي براي بازديد و اجراي طرح گردشگري زيارتي با توجه به قدمت بالاي خود روستاها و وجود آثار باستاني و ... در كنار آن را داريم و بايد در اين راستا طرح جامعي تهيه شود.
وي در ادامه به وضعيت برنامه هاي فرهنگي  در سطح روستاها اشاره و خواستار تهيه برنامه جامع مناسبت ها در امامزادگان جهت برگزاري برنامه هاي مشاركتي با دستگاه هاي ديگر در روستاها شد.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه تفت هم در اين جلسه به جايگاه وقف و اهميت آن از ديدگاه احاديث و روايات پرداخت و گفت: تمالم تلاش ما اجراي صحيحي نيت واقفين است. وي با بيان اينكه شهرستان تفت مقام دوم استان را از لحاظ تعداد موقوفات دارد، كمبود نيروي انساني مناسب و امكانات را با توجه به پراكندگي و وسعت شهرستان تفت را از جمله مشكلات اين اداره عنوان نمود.
 
حجت الاسلام معقولان افزود: متاسفانه فرهنگ وقف امروز آنچنان که باید به فرهنگ تبدیل نشده است.وی ادامه داد: اینکه وقف تبدیل به فرهنگ نشدهبه عوامل مختلفی از هجمه قرار گرفتن وقف در طول تاریخ به ویژه در زمان تاخت و تازنادرشاه و رضا شاه پهلوی ، تعرض دستگاههای متولی امر وقف و افراط و تفریط درموقافاتی که به صورت کوتاه مدت در امانت دیگران بوده برمی گردد.
وي  با بیان این جمله که نباید با پیچیدگی های اداری کاریکنیم که واقفان از کار خود پشیمان شوند، بیان داشت: نگاه به وقف نباید صرفا اقتصادیباشد بلکه با نگاه فرهنگی می توان نگاه بلند به وقف را به یک فرهنگ همگانی تبدیلکرد.
 وي هم چنين خواستار همكاري شوراها و دهياران درشناسايي موقوفات  به ثبت نرسيده و جلوگيري از تصرف موقوفات در روستاها شد. در اين جلسه در خصوص همكاري هاي دوطرف بحث و تبادل نظر و تصميماتي اتخاذ گرديد.  
 
 

آدرس کوتاه :