تامين آب شهرك آزادگان نصرآباد


با تكميل پروژه احداث خط انتقال و شبكه توزيع آب ، اهالي شهرك آزادگان نصرآباد از نعمت آب آشاميدني برخوردار شدند .

به گزارش روابط عمومي آب و فاضلاب روستايي شهرستان تفت در اجراي مصوبات سفر فرماندار و مسئولين شهرستان به روستاي نصرآباد در تاريخ 02/02/1391 ، عمليات احداث شبكه توزيع آب آشاميدني شهرك آزادگان نصرآباد در اولويت برنامه هاي شركت آب و فاضلاب روستايي قرار گرفت و با سعي و تلاش فراوان و اجراي 5000 متر خط انتقال و شبكه توزيع در كوتاهترين زمان ممكن اجراي پروژه انجام ، و مقدمات واگذاري انشعاب و برخورداري اهالي اين شهرك از نعمت آب آشاميدني فراهم گرديد./

آدرس کوتاه :