تاکید مدیر آموزش و پرورش بر حضور باشکوه فرهنگیان و دانش آموزان در راهپیمایی روز قدس


جلسه هماهنگی روز جهانی قدس در دفتر مدیر آموزش و پرورش تشکیل گردید در این جلسه مدیر آموزش و پرورش بر حضور پر رنگ فرهنگیان و دانش آموزان و راهپیمایی در این روز تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان تفت جلسه هماهنگی روز جهانی قدس در دفتر مدیر آموزش و پرورش تشکیل گردید در این جلسه مدیر آموزش و پرورش بر حضور پر رنگ فرهنگیان و دانش آموزان و راهپیمایی در این روز تاکید کرد. عبدالمجید زارع با توجه به تعطیلی مدارس خاطر نشان ساخت تا با برنامه ریزی مناسب هیجان دانش آموزان و فرهنگیان جهت حضور در راهپیمایی کمتر از طول سال تحصیلی نباشد در ادامه پس از بحث و تبادل نظر اعضاء موارد ذیل به تصویب رسید:

-   تبلیغات لازم و زمان و مکان راهپیمایی جهت حضور فرهنگیان ودانش آموزان انجام شود

-     حضور کلیه کارکنان راس ساعت 30/10 روز جهانی قدس در اداره حضور تا بصورت دسته جمعی در راهپیمایی شرکت نمایند مورد انتظار است.

-     مدیر آموزش و پرورش در خصوص اهمیت روز جهانی قدس در مناسبت های مختلف سخنرانی داشته باشند.

-    تهیه چفیه به تعداد کارکنان اداری جهت شرکت در راهپیمایی روز قدس

-    پیامک به کلیه فرماندهان واحد (مدیران مدارس) ارسال تا دعوت به حضور در راهپیمایی شود.

-   گزارش مصور و کتبی از مدارس به مدیریت آموزش و پرورش ارسال تا پس از جمع بندی به مراجع ذیصلاح ارسال شود.

-     جلسه ی مدیران سه مقطع جهت هماهنگی بیشترتشکیل گردد.

-     برنامه ریزی لازم جهت حضور دانش آموزان مدارسی که در مسیر راهپیمایی قرار دارند ، انجام شود.

 

آدرس کوتاه :